Επιλογή Σελίδας

Ο κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ, Χημικός, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μεταπτυχιακής Διατριβής του με θέμα  «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΧΑΛΚΟΥ», τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 11:00. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

 

Ο κωδικός της αίθουσας (MsTeams) είναι: mhb2aa6

Όσοι δεν έχουν ιδρυματικό e-mail μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09c8e61efd2042b391831a99d73d40e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=54a339e9-fc42-4aba-a398-606ca88b1e17&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

 

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Κωνσταντίνος Σταλίκας, Καθηγητής Τμήματος Χημείας (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ)

Αθανάσιος Βλεσσίδης, Καθηγητής

Βασίλειος Σακκάς, Αναπλ. Καθηγητής