Επιλογή Σελίδας

Την 31-5-2021 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του μεταπτυχιακού του Τμήματος Χημείας κ. Δημητρίου-Γεωργίου Ευαγγέλου με θέμα

«Ένα πολυλειτουργικό μεταλλοργανικό πολυμέρες ένταξης Al3+ με ικανότητα εκλεκτικής ρόφησης As(V) και ανίχνευσης μέσω φθορισμού Cr(VI) και νερού»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση παρακαλώ να επικοινωνήσει στο e-mail: emanos@uoi.gr για πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση.

 

E. Mάνος