Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Χ2-097, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης της κ. Χριστίνας Ματιάκη με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ».

Ο επιβλέπων,

Δ. Γκιώκας