Επιλογή Σελίδας

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της με τίτλο ‘Νέες ενώσεις παρεμβολής SnS2 και μελέτη απομάκρυνσης εξασθενούς χρωμίου από υδατικά διαλύματα» τη Δευτέρα 10 Απριλίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα Χ3-216.

Ο επιβλέπων

Ε. ΜΑΝΟΣ