Επιλογή Σελίδας

Σας γνωστοποιώ ότι η δημόσια υποστήριξη της διατριβής ΜΔΕ της κ. Θεοφάνους Αννίτας με τίτλο «Αντιοξειδωτικά Υβριδικά Υλικά με Παράγωγα Υαλουρονικού Οξέος» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μέσω του πιστοποιημένου συστήματος MS Teams, αίθουσα ‘Υποστήριξη Master Θεοφάνους Αννίτα’ (κωδικός u5c7xwi).

Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Λουλούδη