Επιλογή Σελίδας

Τη Δευτέρα 16-11-2020, ώρα 11π.μ. θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence η παρουσίαση του ΜΔΕ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Βασίλειο Στεργίου με τίτλο «Σύνθεση και Βιολογική Αξιολόγηση Σχεδιασμένων (Λιπο)- πεπτιδίων με Βάση την Ανοπλίνη, για την Ανάπτυξη Νέων Αντιβιοτικών Μέσων».

Η Επιβλέπουσα

Ευγενία Πάνου- Πομώνη