Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

O μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. του τμήματος Χημείας κ. Χρήστος Λύκος θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή του με τίτλο «Μελέτη της φωτολυτικής και (φωτο)καταλυτικής αποδόμησης της μετρονιδαζόλης σε υδατικά διαλύματα». Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 13:30 μέσω της πλατφόρμας MS Teams στην αίθουσα με κωδικό: fexkfst

Ο Επιβλέπων

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Καθηγητής