Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

 

O μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Περιβάλλον-Αγροδιατροφή’’ κος Χασκής Παναγιώτης θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή του με τίτλο «Μελέτη της φωτοδιάσπασης και της κινητικότηταςτου ζιζανιοκτόνου Metribuzin και των μεταβολιτών του σε συστήματα βιοεξανθρακώματος-εδάφους». Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 09/07/2020 και ώρα 13:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams για τη διατήρηση των μέτρων προστασίας. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος και ο κωδικός για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση.

Κωδικός: hg1g5nf

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4e8abdfaa80342b6a0a4b057f467ddf8%40thread.tacv2/conversations?groupId=339f8564-302f-4e33-a3f9-5bb39a816b61&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Καθηγητής