Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη 21-12-2023 και ώρα 1:15μμ στην αίθουσα Χ2-094 η κ. Τσιρώνη θα παρουσιάσει δημόσια τη διατριβή ΜΔΕ με τίτλο: “ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ (ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ-GINGER ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΝΙΟΥ”.

Τριμελής Επιτροπή

Μπαδέκα Αναστασία,  Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων (Επιβλέπουσα)
Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων (Μέλος)
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων (Μέλος)