Επιλογή Σελίδας

Η κ. Καλλιρρόη Δακίδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας, θα παρουσιάσει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Χ2-094, τα αποτελέσματα της διατριβής της, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, με θέμα: Νανoσυμπλέγματα χαλκού ως πλατφόρμες φθορισμού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας οινοπνευματωδών ποτών σε μεθανόλη και οργανικών διαλυτών σε νερό καθώς και ως νανοένζυμο μιμούμενο την υπεροξειδάση.

Ο Επιβλέπων

Κ. Σταλίκας