Επιλογή Σελίδας

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Σύλβια Μαρία Γεωργίου θα παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο: «Διαφοροποίηση της γεωγραφικής προέλευσης δειγμάτων επιτραπέζιων ελιών ποικιλίας Καλαμών με φυσικοχημικές παραμέτρους, πτητικό προφίλ και οργανοληπτική αξιολόγηση» στην αίθουσα MSteams με κωδικό: ufja37s την Τετάρτη 22-11-2023 και ώρα 11:30πμ.

Α. Μπαδέκα