Επιλογή Σελίδας

Την  Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Λαγού Νικολάου, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με θέμα:
” Διαχείριση ποιότητας νερού στη λεκάνη απορροής λίμνης Παμβώτιδας και ποταμού Καλαμά”

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  MSTeams (κωδικός: z03bmal )