Επιλογή Σελίδας

Δημόσια υποστήριξη της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ από την κ. Σοφία Παπανικολάου με
τίτλο:
«Θεωρητική μελέτη της φωτοχημικής απελευθέρωσης ΝΟ από σύμπλοκες
ενώσεις του κοβαλτίου»
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 12:00. Όσοι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να στείλουν μήνυμα στο
Διευθυντή του ΔΠΜΣ (shadjika@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση τους
στην πλατφόρμα.
Δρ. Αθανάσιος Τσίπης
Επιβλέπων Καθηγητής