Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 στις 9.30 π.μ.

θα γίνει παρουσίαση-εξέταση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κατερίνας Σιώζου με τίτλο «Παρασκευή και μελέτη επιδόρπιων γιαουρτιού με προσθήκη μαστίχας, κρόκου, και γλυκάνισου».

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με χρήση του MS Teams.

Ο σύνδεσμος σύνδεσης στη συνεδρία είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a559d628dc2f7411cb8bd499a04789a61%40thread.tacv2/conversations?groupId=004e7233-6917-4408-8ec9-2a3244e2d8b2&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

και ο κωδικός  hujjc7b

 

Ι. Ρούσσης, επιβλέπων

ΜΕ Λέκκα, μέλος της εξεταστικής επιτροπής

Κ. Σταλίκας, μέλος της εξεταστικής επιτροπής