Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του κ. Παναγιώτη Δρόσου στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ”  θα παρουσιαστεί δημόσια τη Δευτέρα 20/09/2021 και ώρα 13:00 διαδικτυακά διαμέσου του MsTeams.
Ο κωδικός σύνδεσης είναι:  med5nzr

 

Με εκτίμηση
Αν. Τσίνας