Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής από την υποψήφια διδάκτορα Νικολέτα Ντέμου,

με τίτλο:

«Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογικός έλεγχος νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων της Νιλοτινίβης (Nilotinib) και και της Ιματινίβης (Imatinib) ως αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών και της πολυμεράσης της πολυ-(ADP-ριβόζης) (PARP)-Ανάπτυξη νέας βελτιωμένης ολικής σύνθεσης του αναστολέα Rucaparib»

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a74ef642784e84febb2249465254d9d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=de36aab9-7dca-477a-9713-74fabdbc8932&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης