Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 12:15 μμ, θα διεξαχθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΚΥΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Π.Μ.Σ. του τμήματος Χημείας με τίτλο: «Σχεδιασμός, Σύνθεση και Αξιολόγηση Ενώσεων που Ανταποκρίνονται σε Μεταβολές του Ιξώδους και Στοχεύουν Οργανίδια των Καρκινικών Κυττάρων». Η παρουσίαση θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα Χ2-097 και διαδικτυακά από την εφαρμογή MS teams με κωδικό αίθουσας: hxb57mm .

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τζάκος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων (Επιβλέπων)

Σίσκος Μιχαήλ, Καθηγητής,  Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων (Μέλος)

Χριστοφορίδης Σάββας, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής,  Παν/μιο Ιωαννίνων (Μέλος)