Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. κ. Παπαεμμανουήλ Χριστίνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την αξιοποίηση φυτοχημικών από φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου, με στόχο την αναστολή της δράσης των ενζύμων ελαστάσης, υαλουρονιδάσης και τυροσινάσης, με σκοπό την ανάπτυξη καλλυντικού προϊόντος».

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή θα συμμετέχει υβριδικά, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής ή εξ αποστάσεως, ενώ το ακροατήριο θα μπορεί να συμμετέχει μέσω του συστήματος MS Team, κάνοντας χρήση του κωδικού lg0epq5.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής,

Ανδρέας Τζάκος,