Επιλογή Σελίδας

Δημόσια υποστήριξη της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ από την κ.Γεωργία Εξαρχοπούλου με
τίτλο:
«Σύζευξη αντιμικροβιακών βιοδραστικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται κατά του
ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, με στόχο την ανάπτυξη νέων χημικοθεραπευτικών
για το καρκίνο του στομάχου»
Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 στις 15:30. Όσοι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να στείλουν μήνυμα στο
Διευθυντή του ΔΠΜΣ (shadjika@uoi.gr) ώστε να διευθετηθεί η σύνδεση τους
στην πλατφόρμα.