Επιλογή Σελίδας

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΓΑ του ΛΟΥΚΑ (ΑΜ: 1066)
TITΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «Κρίσιμες λεπτομέρειες, εννοιολογικά εμπόδια και διδακτικές προσεγγίσεις στους χημικούς δεσμούς».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, ώρα 13.00.
ΑΙΘΟΥΣΑ: Χ2-097 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΩΧΟΡΟΠΟΥΛΟ)