Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 30-3-2021 και ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του μεταπτυχιακού του Τμήματος Χημείας κ. Πέτρου Γεωργιανού με θέμα

«Σύνθετα υλικά βασιζόμενα σε μεταλλοργανικές μικροπορώδεις ενώσεις και αργιλοπυριτικά υλικά για ταυτόχρονη απομάκρυνση ανιονικών και κατιονικών ρύπων από υδατικά διαλύματα»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση παρακαλώ να επικοινωνήσει στο e-mail: emanos@uoi.gr για πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση.

 

E. Mάνος