Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της κ. Έλενας Παπά από το ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και περιβάλλον” θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 10-12-2021, αίθουσα Χ2-94 και ώρα 10:00 π.μ. με φυσική παρουσία.

Τίτλος:   ”Βελτιστοποίηση ανάλυσης αιθέριου ελαίου ρίγανης του φυτού Origanum vulgare ssp. hirtum. Βιολογικές δράσεις μετά από εγκλεισμό αυτού σε υλικά συσκευασίας τροφίμων”

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Μαρία-Ελένη Λέκκα (επιβλέπουσα)
Δήμητρα Χελά
Σωτήριος Χατζηκακού


Marilena E Lekka
Professor
University of Ioannina- Department of Chemistry
451 10 Ioannina
GREECE

Tel: +30 26510 08367
FAX: +30 26510 08774
E-mail address: mlekka@uoi.gr
https://orcid.org/0000-0001-8667-4927