Επιλογή Σελίδας

Την Παρασκευή ο4 Νοέμβρη 2022, ώρα 11.00, αίθουσα Χ3-230β, ο μεταπτυχιακός φοιτητής κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής με θέμα Μελέτη της Οξειδωτικής Αρωματοποίησης Εξαυδροφουρανικών Παραγώγων με άλατα δισθενούς χαλκού. Σε περίπτωση που χρειαστεί η χρήση MS teams, o κωδικός της αίθουσας είναι vic7y4s.