Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 , θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δήμητρας Στάθη του Δ.Π.Μ.Σ. «Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά» με τίτλο: «Μοριακή δομή του ιού SARS-CoV-2: ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της παθογένειας, της υψηλής μεταδοτικότητας, και της αντιμετώπισής του».Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους:
Μιχαηλίδη Θεολόγο (επιβλέπων)
Σκούφο Ιωάννη
Τζώρα Αθηνά
Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS-Teams με κωδικό σύνδεσης: u9xklh6

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ