Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:30, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  του μεταπτυχιακού φοιτητή Αγγελόπουλου Σωτήριου του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή» με τίτλο: «Αξιολόγηση της περιεκτικότητας σε φαινολικά συστατικά, ασκορβικό οξύ και της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας σε συσκευασμένα φυλλώδη λαχανικά του εμπορίου».

Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους:

Καπότη Γεώργιο (επιβλέπων)

Καριπίδη Χαράλαμπο

Μπέζα Παρασκευή

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής MS-Teams, με κωδικό σύνδεσης: 7ulfcjl