Επιλογή Σελίδας

Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 17:00 θα γίνει η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής της κ. Καλλιόπης Μήλιου

με τίτλο: « ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ  ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΚΥΛΙΩΝ»

ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης από τους κ. κ. :

1. ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ,  ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)  Τμήματος Χημείας 

2. ΜΕΛΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Τμήματος Χημείας 

3. ΓΕΡΓΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ( ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι.

4. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι.

5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ    Institute of Physics –Polish Academy of Sciences,  Poland.

6. ΜΟΥΛΤΟ ΟΘΩΝΑ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Maritime and Materials Engineering, Delft University of Technology, Netherlands

7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Τμήματος Χημείας 

με την πιστοποιημένη πλατφόρμα ms TEAMS με κωδικό 8d0h27b στο λινκ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac5230189fe64f2da2b28ef90cee5fc7%40thread.tacv2/General?groupId=5f352d8e-7b60-41f2-85f7-feef793c13b8&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο Επιπλέπων Καθηγητής

Βλάχος Κωνσταντίνος