Επιλογή Σελίδας

Η κα Αγγελοπούλου Ελεωνόρα θα παρουσιάσει την εργασία της με θέμα:

‘Επίδραση της προσθήκης Mg στην καταλυτική δραστικότητα του καταλύτη 10%Ni/Al2O3-ZrO2 κατά τη διεργασία της ξηρής αναμόρφωσης του CH4’

την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:30 στην αίθουσα Χ3-230Β.

Ο επιλβλέπων καθηγητής

Δ. Πετράκης