Επιλογή Σελίδας

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2020 στις 14:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τσεμπερλίδου Ειρήνη του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία», με τίτλο:

«Σύνθεση νέων εν δυνάμει αντικαρκινικών αναλόγων Ν,Νˊ-διάρυλο ουριών από κατάλληλα παράγωγα 1Η-πυραζολίου, 1Η-1,2,3-τριαζολίου

και 2Η-1,2,3-τριαζολίου».

Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση παρέχεται η δυνατότητα από την πλατφόρμα MS Teams, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a48560fff61814898b693940a9b8b50c4%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8ad4e89-44fb-4a3f-a6a1-7f96d885129b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεώργιος Βαρβούνης (Επιβλέπων Καθηγητής)

Βασιλική Θεοδώρου-Κασιούμη, Ομότιμη Καθηγήτρια

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, Καθηγητής