Επιλογή Σελίδας

Επίκουρος Καθηγητής
X3-313β
Φυσικοχημείας
Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: iskarmoutsos@uoi.gr
Τηλέφωνο: (+30) 2651008431
Fax:

Θεωρητική Φυσικοχημεία

Η ερευνητική μου δραστηριότητα βρίσκεται στο πεδίο της Θεωρητικής-Υπολογιστικής Φυσικοχημείας, όπου μέσω χρήσης τεχνικών μοριακών προσομοιώσεων πολλαπλής κλίμακας και στατιστικών μηχανικών θεωριών επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

● Μελέτη ιδιοτήτων υγρών και υπερκρισίμων ρευστών σε μεγάλο εύρος θερμοδυναμικών καταστάσεων, με έμφαση σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές και ιδιαίτερα στην πράσινη χημεία.

● Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων ιοντικών υγρών.

● Μελέτη ιδιοτήτων – στοχευμένος σχεδιασμός οργανικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές στην
αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες).

● Υπολογιστική μοντελοποίηση - σχεδιασμός νανοπορωδών υλικών (Carbon-based materials and Metal Organic Frameworks) για την προσρόφηση και διαχωρισμό αερίων και υγρών με εφαρμογές στην αποθήκευση ενέργειας και στη χημεία-τεχνολογία περιβάλλοντος.

● Μελέτη του διαγράμματος φάσεων και των ανωμαλιών στις ιδιότητες του ύδατος τόσο σε συνθήκες περιβάλλοντος, όσο και πολύ υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ υψηλές πιέσεις.

● Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων εναλλακτικών ψυκτικών ουσιών (alternative refrigerants) με χαμηλό global warming potential.


Βιογραφικό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ