Επιλογή Σελίδας

Σας ανακοινώνουμε  τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ που έγιναν την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

Εκλέχθηκαν.

Α. Για τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Τακτικό μέλος: Αγγελική Φλώρου, Αναπληρωματικό μέλος: Χριστίνα Πιπερίδη

Β. Για τη Γ.Σ. του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.Τακτικό μέλος: Αγγελική Φλώρου, Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Τσιαφούλης

Γ. Για τη Γ.Σ. του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Τακτικό μέλος: Δέσποινα Πανταζή

Δ. Για τη Γ.Σ. του Τομέα Φυσικοχημείας. Τακτικό μέλος: Αφροδίτη Ταμπάκη

Ε. Για τη Γ.Σ. του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Τροφίμων. Τακτικό μέλος: Βασιλική Μπότη

Η εφορευτική επιτροπή

Βασίλειος Τσιατούρας , Χαρούλα Τσούτση,  Κωνσταντίνος Τέλλης,