Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής “ΧΗΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ”  (7ου εξαμήνου) να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο emanos@uoi.gr

O διδάσκων

Ε. ΜΑΝΟΣ