Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις για το μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου ‘ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’ θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 11/3 και ώρα 17:00. Oι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του MS-Teams και ο κωδικός της τάξης είναι yu91je5.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα, να συνδεθούν ώστε να γίνει συζήτηση για την ώρα των διαλέξεων.

Η διδάσκουσα

Άννα Κούκκου