Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του 7ου εξαμήνου σπουδών, Βιοχημεία ΙΙΙ,  θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 5-8 μ.μ. στην αίθουσα Χ3-132.

Ο διδάσκων

ΠΘ Δούλιας