Επιλογή Σελίδας

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 12-10-2020,

ξεκινούν οι διαδικτυακές παραδόσεις του μαθήματος «Βιοχημεία Ι»

του 5ου  εξαμήνου του ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας.

Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS με κωδικό : riivnji, σύμφωνα με το ακόλουθο  πρόγραμμα:

Δευτέρα 17:00-19:00 και Πέμπτη 11:00-13:00

Οι διδάσκοντες: Μ.Ε. Λέκκα και Π-Θ. Δούλιας