Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου ‘ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ να στείλουν email στο emanos@uoi.gr.

Οι διδάσκοντες