Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου ‘ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ θα πραγματοποιηθούν στις 10/6 και ώρα 12 στην αίθουσα Χ3-230Β.

Οι διδάσκοντες