Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις για το μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου ‘ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8-3 και ώρα 11:00. Oι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του MICROSOFT TEAMS, κωδικός τάξης 7ov95at.

Οι διδάσκοντες