Επιλογή Σελίδας

Η Βαθμολογία του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική» βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η βαθμολογία του εργαστηρίου αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού και η συμμετοχή στην εξέταση τόσο του εργαστηρίου όσο και της θεωρίας είναι υποχρεωτική για την επιτυχημένη εξέταση του μαθήματος.

Είμαστε διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις – διευκρινήσεις.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος
Ιωάννης Σκαρμούτσος – Απόστολος Γκάμας

ΑΡΧΕΙΟ