Επιλογή Σελίδας

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι το πρόγραμμα για την αναπλήρωση λόγω απουσιών εργαστηριακό μάθημα “Εργ. Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων” την Πέμπτη 12-1-2023.

Οι διδάσκοντες

ΑΡΧΕΙΟ