Επιλογή Σελίδας

Παρακάτω δίνονται τα τμήματα με τους αριθμούς μητρώου των φοιτητών, η ώρα προσέλευσης καθώς και η είσοδος που θα χρησιμοποιούν κατά την προσέλευσή τους στο εργαστήριο.

Τμήμα Α: Δευτέρα, ώρα προσέλευσης: 14:00

Είσοδος Χ2-317: 6185,6086,6138,6244,6186,6100,6225,6123,6260,6202, 6183

Είσοδος Χ2-319: 6211,6066,6161,6198,6217,6205,6082,6162,6103,6128,6072,6204

Τμήμα Β: Δευτέρα, ώρα προσέλευσης: 17:00

Είσοδος Χ2-317: 6177,6247,5814,6071,5862,6192,6090,6212,6164,6088,6121

Είσοδος Χ2-319:  6223,6076,6261,6268,6129,6266,6124,6239,6091,6210,6150

Τμήμα Γ: Τετάρτη, ώρα προσέλευσης: 14:00

Είσοδος Χ2-317:  6127,6232,6188,6084,5883,6255,6258,5886,6246,6131,6081,6116

Είσοδος Χ2-319:  5892,6176,6087,6215,6114,6169,6101,6110,5908,6125,6196,5995

Τμήμα Δ: Τετάρτη, ώρα προσέλευσης: 17:00

Είσοδος Χ2-317:  6156,6189,6243,6050,6178,6252,6146,6153,6229,6236,5940,5941

Είσοδος Χ2-319: 6199,6115,6254,6141,6158,6139,6135,6104,6119,6152,6226

Τμήμα Ε: Παρασκευή, ώρα προσέλευσης: 14:00

Είσοδος Χ2-317: 6190,6092,5961,5968,6175,6148,5971,6155,6203,6263,6096,6257

Είσοδος Χ2-319: 6078,6098,6122,5975,6149,6136,6191,6165,6171,6179,6237

Τμήμα ΣΤ: Παρασκευή, ώρα προσέλευσης: 17:00

Είσοδος Χ2-317: 6109,6154,6208,6240,6262,6147,6216,6206,6256,6079
Είσοδος Χ2-319: 6157,6234,6015,6111,6016,6253,6173,6250,6070,6235,6166

Οι διδάσκοντες,

Κ. Σταλίκας, Κ. Τσιαφούλης, Α. Φλώρου, Χ. Πιπερίδη, Α, Διαμάντη

 

ΑΡΧΕΙΟ