Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη στις 9 και μισή π.μ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του θεωρητικού μέρους ασκήσεων του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Ο σύνδεσμος είναι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7cb2ea4652a46fd99a22d7cf00dc459%40thread.tacv2/conversations?groupId=05c71894-b2b5-4b46-9502-11fa323a8308&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ι. Ρούσσης