Επιλογή Σελίδας

Ενδεικτικά θέματα πτυχιακών εργασιών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

. Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών για τη παρασκευή επιλεγμένων τροφίμων

. Μελέτη και καταγραφή αντιοξειδωτικών ενώσεων καθώς και ανασκόπηση πειραματικών μεθόδων προσδιορισμού αυτών σε πρώτες ύλες για την Παρασκευή επιλεγμένων τροφίμων

. Λειτουργικά Τρόφιμα και Μικροενθυλάκωση. Η περίτπωση των κυκλοδεξτρινών

Λόγω της παρούσας κατάστασης όλες οι προτεινόμενες πτυχιακές είναι θεωρητικές

Δημήτρης Σκάλκος