Επιλογή Σελίδας

Η τελική βαθμολογία (70% το εργαστηριακό μέρος και 30% το θεωρητικό μέρος) του μαθήματος «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική» βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του ή γενικότερα θέλει διευκρινήσεις για τον βαθμό του, μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του κ. Γκάμα (Γραφείο Χ3-404β, Κτήριο Χ3) την Παρασκευή 12/7 13:00~15:00. Εάν κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του κ. Γκάμα, μπορεί (μετά από επικοινωνία με e-mail) να κανονιστεί και τηλεδιάσκεψη (με χρήση του MS Teams) την παραπάνω ώρα και ημέρα.

Είμαστε διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις – διευκρινήσεις.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Ιωάννης Σκαρμούτσος – Απόστολος Γκάμας

ΑΡΧΕΙΟ