Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ‘Τεχνολογίες Σύνθεσης και Ανακύκλωσης Πλαστικών’ θα γίνει την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στην αίθουσα Χ3-216.

Γεώργιος Παπαγεωργίου