Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής “ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” να εγγραφούν σε αίθουσα του MSteams με κωδικό nt926x3 για να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης η οριστικοποίηση διδασκαλίας του μαθήματος.

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθηγήτρια