Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που προτίθενται να δηλώσουν το μάθημα «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του 7ου εξαμήνου να εγγραφούν στην αντίστοιχη αίθουσα του MSteams. Θα γίνει εξ αποστάσεως συζήτηση για την οριστικοποίηση ημέρας, ώρας και αίθουσα παραδόσεων (δια ζώσης) του μαθήματος.

Κωδικός: e09sydm

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα