Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να εγγραφούν στην αίθουσα με κωδικό: t1vc409, για να οριστεί μία τηλεπικοινωνία έτσι ώστε να οριστεί ημέρα και ώρα για τις παραδόσεις του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια