Επιλογή Σελίδας

Οι παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία θα ξεκινήσουν την επόμενη βδομάδα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο κωδικός τάξης είναι 65744vz (MS teams)