Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν επικοινωνήσει με το συντονιστή, να αποστείλουν μήνυμα άμεσα στο dtassis@uoi.gr.

Δ. Τάσης