Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν επικοινωνήσει/συναντηθεί με το συντονιστή, να περάσουν άμεσα από το γραφείο Χ3-406 (ώρες 1100-1500, Τρίτη 23 ή Τετάρτη 24 Νοεμβρίου). Οι παρακολουθήσεις των παραδόσεων είναι υποχρεωτικές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στο dtassis@uoi.gr, τηλ 8448.