Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος της Οργανικής Χημείας Ι που θα διεξαχθούν την 28 Σεπτεμβρίου 2020 να το δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο  https://docs.google.com/forms/d/1ITHK9Q0K5P9VYaPKUU6kWvgd1sMNYVqhdWP_fIoyNsY/edit  χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς τους κωδικούς.

Ο διδάσκων

Μιχαλης Σίσκος